Programes de formació i inserció

Una opció de continuïtat


imatge programes

Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves ( mínim 16 anys i màxim 21 ) que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense haver-ne obtingut el graduat.

L'objectiu és proporcionar la formació bàsica i professional necessària per a la incorporació al món laboral o per a l'accés a un cicle de formació professional de grau mitjà (si se'n supera la prova d'accés).

El perfil professional que s’imparteix és l’Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica, amb una durada de 1000 hores ( un curs escolar )

El seu contingut inclou:

  • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball.


Més informació Contactar