hola que tal Espallargas | Formacio de Qualitat


Certificat ISO 9001:2015

Política de qualitat


La missió de l’ESCOLA ESPALLARGAS és:

  • Formar integralment al nostre alumnat, oferint un servei de qualitat basat en el foment de l’esforç, la responsabilitat, l’autoexigència i la recerca de l’excel·lència, tot capacitant-lo per l’exercici d’activitats professional dins l’àmbit de la imatge personal

  • Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a lleis educatives i la identitat pròpia de l’Escola,

  • Formar en el respecte als drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància dins del principis democràtics de convivència

La Direcció de L’ESCOLA ESPALLARGAS és plenament conscient que cal oferir uns serveis de formació amb un màxim de qualitat. És per això que assumeix amb responsabilitat les tasques per definir, implantar, revisar i mantenir un sistema de qualitat que s’adapti al propòsit i context de l’organització i d’aquesta manera es recolza la direcció estratègica de l’Escola a les necessitats identificades del nostre entorn empresari-laboral.


Està disponible i es manté com informació documentada. També es comunica, s’entén i s’aplica dins l’organització i està disponible per les parts interessades pertinents

Al mateix temps, L’ESCOLA ESPALLARGAS es compromet a divulgar la política de qualitat a tota l’àrea de formació, així com a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris dels seus clients, i a vetllar perquè totes les normes es compleixin a la pràctica per tots els seus representants, i així assegurar la satisfacció dels nostres clients oferint serveis eficaços, segurs, operatius i rendibles.

També és un requisit prioritari d’aquest Centre la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat, i per tant utilitzarà tots els mitjans al seu abast per aconseguir-ho.

L’ESCOLA ESPALLARGAS es defineix com una organització que vol ser competent per oferir els seus serveis amb el màxim de garanties. Per aconseguir aquest objectiu compta amb el suport del seu equip humà. Aquest és el capital més valuós per a l’empresa ja que, gràcies a ell, L’ESCOLA ESPALLARGAS sempre ha sabut evolucionar i adaptar-se als canvis continus del seu entorn.

L’esforç continu de l’ESCOLA ESPALLARGAS per instaurar el seu propi Sistema de Qualitat és l’eina principal per aconseguir el reconeixement de la feina ben feta per part dels nostres clients, tant externs com interns. Aquest serà l’indicador del nostre èxit i la guia que ens marcarà tots els objectius

Direcció de l’ESCOLA ESPALLARGAS

Tarragona, 6 de novembre de 2017